Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden is een document waarin je de algemene rechten en plichten van je klanten opsomt. De overheid ziet graag dat iedereen algemene voorwaarden in duidelijke taal opstelt, maar vaak is het een droog juridisch document met veel jargon.

Opbouw

Algemene voorwaarden zijn doorgaans opgebouwd uit meerdere “artikelen”. Elk artikel heeft weer puntjes die een “lid” worden genoemd. Meestal staan er onder andere de volgende artikelen in:

 1. Definities;
 2. Offertes en/of aanbiedingen;
 3. Totstandkoming van de overeenkomst;
 4. Uitvoering van de overeenkomst;
 5. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant;
 6. (Op)levering;
 7. Facturatie, betaling en incassokosten;
 8. Overmacht;
 9. Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 10. Opschorting en ontbinding;
 11. Intellectuele eigendomsrechten;
 12. Geheimhouding;
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Wil je ze zelf schrijven? Dat kan, je hoeft er echt niet voor langs een jurist. Je moet wel zin hebben om je erin te verdiepen, maar we helpen je graag op weg: Zelf algemene voorwaarden schrijven.

Online

Online zijn algemene voorwaaden heel normaal en iedereen vinkt ze altijd aan zonder ze echt te lezen. Voor consumenten kan dit vaak geen kwaad omdat ze door de wet goed beschermd worden. Ben je echter een bedrijf, dan is het altijd verstandig om ze wel te lezen. Er kunnen namelijk vervelende dingen instaan, waardoor je misschien niet in zee zou zijn gegaan met een bedrijf, had je dat geweten.

Offline

In een gewone winkel krijg je uiteraard geen formulier onder je neus bij de kassa. Waarom eigenlijk niet? De Nederlandse wetgeving heeft een hoop hierover te vertellen. Maar om precies te zijn vind je het antwoord in Burgerlijk Wetboek Boek 6, Titeldeel 5, Afdeling 3, Artikel 234, lid 1. Heel vrij vertaald zegt het ongeveer: Je moet de algemene voorwaarden meegeven aan je klant of, als dat niet kan, dan moet je zeggen waar ze te vinden zijn of, als dat heeeeeeel onhandig is om bij elke klant aan je kassa te doen, dan moet je ze toesturen zodra je klant erom vraagt.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply