Balans

De balans is een onderdeel van je boekhouding waarop al je bezittingen, schulden en vermogen staan. Deze worden ingedeeld in activa en passiva, die met elkaar in evenwicht (in balans) moeten zijn. Vandaar ook de naam. Als je je boekhouding uitbesteed aan een boekhouder, hoef je je hier verder niet druk over te maken. Hij of zij zal een balans voor jou maken en deze opnemen in de jaarrekening.

Meestal wordt de balans weergegeven als een tabel. Aan de linkerkant, de debetzijde, worden alle activa gezet. Aan de rechterkant, de creditzijde, alle passiva. Als je nu alle debetposten bij elkaar optelt en vervolgens alle creditposten, dan moeten beide sommen hetzelfde getal opleveren. Je activa en passiva zijn dan in balans.

Wil je er toch meer over weten, kijk dan eens op Wikipedia. Daar staat een redelijk duidelijke uitleg: https://nl.wikipedia.org/wiki/Balans_(boekhouden).

« Back to Glossary Index

Leave a Reply