Boekhouding

De boekhouding is een overzicht van al je inkomsten en uitgaven, en je vermogenspositie; min of meer je banksaldo minus eventuele leningen. Dit overzicht wordt meestal gemaakt door een boekhouder. Hij zet daarvoor de gegevens uit je administratie om naar financiële overzichten, zoals een balans, een resultaatrekening en een jaarrekening. Met die overzichten geeft hij jou, als het goed is, een beeld van hoe goed je bedrijf draait. Ook kunnen jullie zo zien hoeveel belastingen je moet afdragen.

Op ons blog kun je lezen wat je precies moet bijhouden (van de belastingdienst), zodat je boekhouder je boekhouding in orde kan maken: ‘De administratie‘.

Meer weten? Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekhouding.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply