dga

dga is de afkorting voor directeur-grootaandeelhouder. In andere woorden is dat de eigenaar en de directeur van een bv in een. De eigenaar is de persoon (of personen) die de aandelen bezitten, ofwel de aandeelhouder. De directeur of bestuurder is in dienst van de bv en heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf. Als je als directeur een groot deel van de aandelen bezit, kun je jezelf op twee manieren betalen: via salaris en via dividend (of verkoop van aandelen).

Om te voorkomen dat betaling van loonbelasting, maar vooral premie volksverzekering ontloopt, heeft de belastingdienst een gebruikelijk loon vastgesteld. Als dga krijg je hiermee te maken in de vorm van een minimaal fictief dga-salaris.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply