Jaarrekening

Een jaarrekening laat zien hoe het financieel gaat met je bedrijf. Voor kleine bedrijven bestaat hij uit de balans en de resultaatrekening. Grote bedrijven voegen hier nog een kasstroomoverzicht, een jaarverslag en een toelichting op de balans en resultaatrekening aan toe. Jij hoeft je over dit alles geen zorgen te maken, want bij een klein bedrijf regelt de boekhouder alles.

Er zijn nog veel meer nuances en details met betrekking tot jaarrekeningen. We verwijzen je daarvoor door naar Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarrekening.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply