Jaarverslag

Het jaarverslag van een bedrijf bestaat uit de jaarrekening en het bestuursverslag. De jaarrekening is het financiële deel dat door de boekhouder en/of accountant wordt samengesteld. In het bestuursverslag vertelt het bestuur (ookwel de directie of het management) van een bedrijf wat er afgelopen jaar gebeurd is en legt het verantwoording af over de gemaakte keuzes. Wikipedia over het jaarverslag: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarverslag.

Kleine bedrijven maken meestal geen bestuursverslag, omdat het veel tijd kost en het niet verplicht is. Het kan wel heel nuttig zijn om terug te kijken op het afgelopen jaar en te benoemen wat er goed ging en wat je kunt verbeteren. Als je dat vervolgens opschrijft, heb je eigenlijk al een beknopt verslag.

Wij zijn bij jodiBooks ook nog niet verplicht om zo’n verslag te maken, maar we hebben dit wel voor onszelf gedaan. We kunnen er namelijk een hoop van leren en jullie hopelijk ook. Wij hebben ons rotgezocht naar een voorbeeld en dat willen we jullie besparen. Daarom hebben we ons verslag en de jaarrekening op onze website gezet: Jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply