Privacyverklaring

De privacyverklaring is een document waarin je aan je klanten vertelt hoe je met hun persoonsgegevens omgaat. Deze klanten weten daarmee dus wat er met hun gegevens gaat gebeuren. De privacyverklating is daarom een van de verplichte documenten uit de AVG.

Voor meer informatie over de verwerkersovereenkomst, privacyverklaring en de avg kun je terecht op ons blog:

« Back to Glossary Index

Leave a Reply