Verlies

Het verlies is het negatieve resultaat van je bedrijf, uitgedrukt in geld. Het is dus alles wat je meer uitgegeven hebt dan dat er is binnengekomen. De lasten waren hoger dan de baten. Dit kan een keer voorkomen, maar het moet niet structureel zijn.

Het “voordeel” van verlies is dat je geen belasting hoeft te betalen. Je krijgt echter ook niks terug. Wel kun je het doorschuiven naar het volgende jaar. Maak je dan genoeg winst, dan trek je het verlies van het afgelopen jaar daarvan af en hoef je dus minder belasting te betalen.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply