Verwerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst is een document waarin je vastlegt hoe jouw leveranciers om moeten gaan met gegevens van jouw klanten. Leverancier moet je hier heel breed zien, het is iedereen bij wie jij iets inkoopt. Dat kan dus een software pakket zijn, maar ook een persoon, bijvoorbeeld iemand die jij inhuurt om jouw financien te doen. Jouw klanten weten (waarschijnlijk) helemaal niet dat een ander hun gegevens in handen gaat krijgen. De verwerkersovereenkomst is daarom een van de verplichte documenten uit de AVG.

In andere taal: een klantje maakt bij jou een afspraak. Die afspraak noteer jij in een agenda, hopelijk snel de jodiBooks agenda ;). Je klantje weet helemaal niet dat je de afspraak in een agenda schrijft die ergens anders op een computer staat. Dat hoeft ook niet per se, maar jij moet er wel voor zorgen dat de andere partij (in dit geval jodiBooks dus) veilig en zorgvuldig met de gegevens omgaat.

Voor meer informatie over de verwerkersovereenkomst, privacyverklaring en de avg kun je terecht op ons blog:

« Back to Glossary Index

Leave a Reply