Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een onderdeel van je boekhouding. Aan het einde van een periode, meestal kwartaal en jaar, zal de boekhouder uitrekenen hoeveel je bedrijf verdiend heeft. Dit doet hij door al je inkomsten bij elkaar op te tellen en daar al je uitgaven vanaf te trekken. Wat er onder de streep over blijft is je resultaat. Dit kan positief zijn: winst, of negatief: verlies. Vandaar dat de winst- en verliesrekening ook wel de resultaatrekening genoemd wordt.

Zie Wikipedia voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Winst-en-verliesrekening.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply